Æresmedlemmer

Frederiksborg og Omegns Fugleskydningsselskab af 1899

Selskabets æresmedlemmer


1914           Etatsråd  C. Dencker


1924           Proprietær Nielse-Røtting

                   Kgl.vejer og måler C. Riemann


1926           Gymnastiklærer B. Kjølner


1955           Handelsgartner Johs. Larsen

                   Købmand  C.F. Mortensen


1957           Fabriksejer M. Nordsten


1960           Fabrikant Carl Knutzen


1969           Rutebilejer Johs. Andersen


1997           Kroejer Gunnar Sigvardtsen


2006           Murermester Arne Lohmann-Jørgensen


2019           Jørgen "Gulvsliber" Christiansen