Bestyrelsen

Frederiksborg og Omegns Fugleskydningsselskab af 1899

Selskabets bestyrelse


Formand:              Steen Pico Nielsen


Næstformand:       Peter Lerbech Holst


Kasserer:               Sven Lærke


Sekretær:               Ken Hetner 


Best. medlem:       Bo Frandsen


Suppleant:            


Åets fuglekonge:    Peter Patrick Leerbech-Holst